Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Ừ THÔI, EM ĐI ...!

Ừ thôi, em đi ...
Trăng tàn cỏ úa
Đường về lặng lẽ
Vai gầy liêu xiêu

Ừ thôi, em đi ...
Tím trời xa lắc
Dấu mây nhòa nhạt
Vết tình rong rêu

Ừ thôi, em đi ...
Mong gì gặp lại
Buồn trong khắc khoải:
Nhớ hoài … ngày sau!

11-9-2008 15:58

Không có nhận xét nào: