Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

THAO THỨC

Em mệt rồi... em muốn ngủ yên
Nhắm mắt lại vẫn thấy... ngườ i thức đợi
Em ngủ yên rồi... khi tình yêu tới
Gõ cửa phòng em...gõ trái tim em?
Có tiếng gọi nào sẽ ... vào lãng quên?
Khi yên ắng ... không một lời thân thiết
Em sợ lắm ... một mai thức giấc
Cửa phòng em ... vẫn cứ lặng im
Nên em lại cùng ... thao thức với đêm...


Tuesday October 30, 2007 - 10:17pm

Không có nhận xét nào: